Ga zelf

Lilianne Ploumen fungeert over het algemeen als een acceptabel Tweede Kamerlid dat niet veel domme dingen zegt. Daar is vorige week helaas een eind aan gekomen. In de Kamer werd gedebatteerd over het voorstel van D66 om het verbod op majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

Met haar kenmerkende hese stem probeerde de PvdA’er Ploumen uit te leggen dat de koning een uitzonderingspositie moet innemen. ‘We kunnen Willem-Alexander toch niet op de fiets naar het politiebureau sturen om aangifte te doen?’ Toen brak mijn klomp. Beste mevrouw Ploumen: waarom zou dat eigenlijk niet kunnen?

Mankeert de koning iets aan zijn benen? Dat denk ik niet. Onder de naam W.A. van Buren deed hij mee aan de Elfstedentocht. Heeft de koning misschien geen fiets? Ik denk dat W.A. van Buren wel drie fietsen heeft. En diverse auto’s. En in de buurt van De Eikenhorst is vast wel een politiebureau. Dus wat is het probleem, mevrouw Ploumen?

Willem-Alexander is een inwoner van Nederland die net als andere mensen naar het politiebureau kan gaan om aangifte te doen van een overtreding. Het lijkt me een modern idee om de huidige extra zware straffen voor het beledigen van de koning af te schaffen. Mevrouw Ploumen vindt dit misschien zielig omdat zij een warme band heeft met ons staatshoofd sinds ze een bezoek aan Brazilië heeft gebracht met Willem-Alexander en Maxima. Maar het past een progressief lid van de Tweede Kamer niet om klakkeloos aan te nemen dat de koning niet zelf naar een politiebureau kan afreizen. Mevrouw Ploumen: open uw geest en laat een frisse wind waaien. We hebben een gezond staatshoofd, iemand die prima op de Gazelle naar het politiebureau kan gaan. En laten we daar blij om zijn. Vervolgens kan het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaan, als ze dat belangrijk vinden. Dan hoeft de koning niet om de haverklap zelf rechtszaken aan te spannen want daar heeft hij misschien een dagtaak aan. Maar even zelf naar het politiebureau, dat moet kunnen en lijkt me een gezonde fietstocht voor koning Willem-Alexander.

PS. Over koning Willem gesproken. Als je de dingen zegt die majoor Marco Kroon nu heeft uitgekraamd, dan ben je toch gewoon een domme zak? ‘Ik kom verklaren dat ik niks kan verklaren maar ik heb wel iemand omgelegd in Afghanistan.’ Wat moeten we met deze debiele bekendmaking? Had dan je mond gehouden, drager van de Militaire Willemsorde. Nu moet onze koning zich buigen over de vraag of hij een eenmaal verstrekte onderscheiding weer kan innemen.

Hallo allemaal

Die Deutsche Bahn onderhoudt de lijn Amsterdam – Berlijn. Prachtige staalkleurige wagons met een rode streep vertrekken ieder uur vanaf Amsterdam Centraal. In de coupé’s staan gezellige tafeltjes waar je een laptop en een kop koffie gemakkelijk op kwijt kunt. Een fijn detail is dat er stopcontacten tussen de stoelen zitten, zodat je urenlang ongestoord kan computeren.

Of ongestoord. Onderweg naar Deventer ving ik ongewild een stuk conversatie op van een vrouwspersoon achter me, een paar stoelen verderop. Met luide stem besprak deze vrouw haar relatie met een collega bij de FNV. ‘Ja, ik merkte dat ik toch afstand van haar ging nemen, onbewust. In het begin stoorde ik me nogal aan haar gedrag maar later dacht ik: tja, ik kan me er wel aan storen maar het is gewoon ziekelijk gedrag en daar kan ze ook niks aan doen.’ De vrouw ging verder over haar werk en haar privéleven terwijl ik mijn koptelefoon opzette om daar verder geen getuige van te hoeven zijn. Die maatregel werkte niet afdoende. Even later schalde haar luidkeelse ‘Ja doeiiiii’ door de coupé. Ik besloot dat dit het moment was om de mevrouw met de harde stem vriendelijk te bedanken.

Frank: Ja doeiiiii. En bedankt dat ik uw hele super-interessante privé-conversatie heb mogen meeluisteren.

FNV-mevrouw: Nou, ik praatte anders heel zachtjes en het is hier geen stiltecoupé.

Frank: Mevrouw, u praatte verre van zachtjes. Ik heb een koptelefoon op en toch heb ik uw hele gesprek kunnen volgen.

FNV-mevrouw: Nou, misschien had u er dan eerder iets van moeten zeggen.

Frank: Nou, misschien moet u geen ellenlange privé-conversaties voeren waar andere mensen vlak naast zitten. In het begin stoorde ik me nogal aan uw gedrag maar later dacht ik: tja, ik kan me er wel aan storen maar het is gewoon ziekelijk gedrag waar ze ook niks aan kan doen, om zo luidkeels je privé-leven te bespreken in een treincoupé waar reizigers omheen zitten die daar niets mee te maken hebben.

Deze bezweringsformule kan ik iedereen aanraden. Heel bewust hadden we afstand van elkaar genomen. De FNV-mevrouw bleef stil en iedereen leefde daarna nog lang en gelukkig.

Commotie

Er is een overeenkomst tussen rapper Boef en de directeur van het UWV. Rapper Boef maakte op tv zijn excuses voor het beledigen van drie vrouwen die hem ’s nachts een lift hadden gegeven. Over zijn uitspraken ontstond commotie. ‘Kechs’ noemde hij de hulpvaardige vrouwen. Hoeren of bitches. Omdat ze alcohol hadden gedronken en tot laat in een club waren geweest. Nota bene de club waar hij zelf net vandaan kwam. En het is leuk als je daarna je excuses aanbiedt maar het kwaad is al geschied en het incident toont aan hoe rapper Boef denkt: mannen mogen wel tot laat in een club blijven en vrouwen niet. En als je een kort rokje aan hebt als vrouw ben je gelijk een hoer. Mannen die zo denken passen niet in de Nederlandse samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is. En mannen die zo denken verdienen het zeker niet om als artiest bejubeld te worden.

De directeur van het UWV liet een dure toiletruimte met gouden wc-potten plaatsen in het hoofdkantoor van de uitkerings-organisatie. Over deze uitspatting ontstond commotie. Nederlanders sparen gedurende hun werkende bestaan voor een schamele uitkering die ze ontvangen als ze werkeloos raken. Dan krijgen ze een paar honderd euro per maand. Van de miljoenen die op de rekening van het UWV staan, liet de UWV-directeur doodleuk gouden toiletten bouwen. Een uitspatting want een gouden toilet is niet erg noodzakelijk. Je kunt als directeur ook je behoefte doen op een wit toilet, zoals de meeste mensen. Het is leuk als je daarna je excuses aanbiedt maar het kwaad is al geschied en het incident toont aan hoe de directeur denkt. ‘Schijt aan de gewone mensen, ik ben beter. Laat die uitkeringstrekkers maar hun behoefte doen op een gewone wc. Ik wil een gouden toiletpot.’ Een man die zo denkt past niet in een moderne samenleving waarin we geen tsaren of keizers meer hebben die boven het volk verheven zijn. En een man die zo denkt verdient het zeker niet om leidinggevend te zijn in een groot Nederlands bedrijf.